Училището

 • История на училището

  От началото на 20-те години датира първото училище в Ген. Тошево.  То е предназначено преди всичко за децата на румънските колонисти, но в него учили и децата на местните българи. 

  (вижте още)

   

 • Традиции

  Училището три пъти /1975, 1980, 1985г./ е било национален първенец, два пъти му е присъждано званието “Образцов колектив” /1981 и 1985 г./, а през 1986 г. училището е наградено за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната работа с орден “Кирил и Методий” 1 степен. 

  (вижте още)

 • Училището сега

  Постигане на по-качествено прогимназиално образование чрез: Модернизиране на материално-техническата база и осигуряване на позитивна подкрепяща среда за обучение и възпитание; 


  (вижте още)

 • Училищен екип

  Списък на учителите работещи в ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ град Генерал Тошево за учебната 2020/2021 г.
2017
http://smirnenski-gt.org/