Училищен екип

Петя Панева - Директор 

Иванка Кръстева - зам. директор учебна дейност

 

Учители в начален етап на основно образование

Златка Петкова

Начален учител

Галина Янева

Начален учител

Димитричка Димова

Начален учител

Марияна Димова

Начален учител

Диана Мирчева

Начален учител

Камелина Иванова

Начален учител  

Катя Бонева

Начален учител

Иванка Донева

Начален учител

Мария Златева

Начален учител

Таня Ганева

Начален учител

Яна Стефанова

Начален учител

Учители в прогимназиален и гимназиален етап

Мариана Захариева

БЕЛ

Даниела Николова

Английски език,  Български език

Ангел Димов

Математика, физика

Нелка Минчева

Математика

Красимира Тодорова

История, География, ИТ

Красимира Маринова

Биология, Химия, Човекът и природата

Славина Иванова

Изобразително изкуство

Иванка Петрова

Музика

Денчо Денчев

ФВС

Учители на група при целодневна организация на учебния ден

Ивелина Василева

Начален етап

Донка Балчева

Начален етап

Илонка Петкова

Прогимназиален етап

Нурсен Сали

Прогимназиален етап

Милена Минчева

Прогимназиален етап

 

 
2017
http://smirnenski-gt.org/