Училищен екип

Петя Панева - Директор 

Иванка Кръстева - зам. директор учебна дейност

Нурсен Сали - зам. директор административно-стопанска дейност

 

Учители в начален етап на основно образование

Веселина Иванова

Начален учител

Галина Янева

Начален учител

Димитричка Димова

Начален учител

Марияна Димова

Начален учител

Диана Мирчева

Начален учител

Камелина Иванова

Начален учител  

Катя Бонева

Начален учител

Яна Стефанова

Начален учител

Таня Ганева

Начален учител

Донка Балчева

Начален учител

Ивелина Василева

Начален учител

Учители в прогимназиален и гимназиален етап

Геновева Великова

Десислава Евтимова

 

БЕЛ

 

 

 

Даниела Николова

Английски език

Ангел Димов

Илонка Велидолска 

Математика, физика

Нелка Минчева

Математика

Красимира Тодорова

История, География, ИТ

Красимира Маринова

Биология, Химия, Човекът и природата

Славина Иванова

Изобразително изкуство

Иванка Петрова

Музика

Денчо Денчев

ФВС

Учители на група при целодневна организация на учебния ден

Мая Георгиева

прогимназиален етап

Снежана Димитрова

прогимназиален етап

Галя Маринова

Прогимназиален етап

Мария Димитрова

Прогимназиален етап

 

 

 

 
2017
http://smirnenski-gt.org/