Новини

Прием І клас  

ОБЯВА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК КЪМ НП "ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБООТНИЦИ"

срок на изпълнение 30. 06. 2022 г. - 16:00 ч.

ОБЯВА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

 

НП "Отново заедно" - съобщение и заявление

ОБЯВА

Във връзка с кандидастване по НП "Заедно в изкуствата и спорт" в ОУ "Христо Смирненски" гр. Генерал Тошево, ще се сформират групи в сферата на танцовото изкуство и баскетбола. Предвижда се реализирането на два отбора  - група за ученици I - VII клас по баскетбол и две в сферата на съвременни танци и улични стилове и театралното изкуство . В тази връзка ще имаме необходимост от треньори по баскетбол,треньори в категория "съвременни танци" и ръководител театрална школа.

за контакт: П. Панева - директор на ОУ "Хр. Смирненски"

тел.: 0888011970

 
2017
http://smirnenski-gt.org/