Училището днес

 

През 2018/2019 учебна година в училището се обучават 206 ученици в дневна форма на обучение и 14 ученици в самостоятелна форма на обучение. Учителите използват разнообразни образователни елементи: технология на проектите, екипни технологии, игрови технологии, дискусионни технологии, демонстрационни технологии, мултимедийни технологии и др.

http://173robg.eu/

https://www.facebook.com/ОУ-Христо-Смирненски-1677527975843204


 

 

 


Файлове за сваляне

- Профил на купувача
- Наредби
- Заповеди

 

 
2017
http://smirnenski-gt.org/