Традиции

В своята история училището три пъти /1975, 1980, 1985г./ е било национален първенец, два пъти му е присъждано званието “Образцов колектив” /1981 и 1985 г./, а през 1986 г. училището е наградено за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната работа с орден “Кирил и Методий” 1 степен. Многократно училището е обявявано за окръжен и общински първенец.

Училището се гордее и със своите учители. През първата учебна година са учителствали Ст. Димитров, Д. Димитров, П. Атанасов, Пенка Атанасова, Анастасия Велкова. През годините има много изявени учители, като Ц. Стамболийска, която е заслужил учител и носител на орден “Кирил и Методий” 1, 2 и 3 степен, Анастасия Цацова - носител на орден “Кирил и Методий” 1, 2 и 3 степен, Мария Стефанова с орден “Кирил и Методий” 1 и 2 степен и, много други, които са получили обществено признание.

Гордост на училището са и неговите ученици. Много от тях са научни работници, висши административни работници, изявени спортисти и хора на изкуството, уважавани работници и земеделски производители.

В периода 2005-2010г. в училището са били трима представители на Корпуса на мира по програма "Преподаване на английски език". По програмата за партньорство бяха подготвени 3 малки проекта - мултимедиен център, финтес - център, обновяване и оборудване на баскетболно игрище.

През 2014 г. и реализиран проект финансиран по програма на образователното министерство за ИКТ в училището. Проектът е на стойност 17 680.00 лв., като от образователното министерство са 10300.00 лв., а останалите средства са осигурени от училището. Оборудвани са 2 кабинета по информационни технологии с 26 преносими компютри .

 

Училището участва в проект на общински център за работа с деца за развитие на извънкласните форми по ОП „Човешки ресурси”. Дейността в това направление продължава и след приключването на проекта.

 
2017
http://smirnenski-gt.org/