Новини

СЪОБЩЕНИЕ

На 03.07.2024 г. от 8:30 ч. в ОУ "Христо Смирненски", гр. Генерал Тошево ще се организират междуучилищни дейности с ученици, включени в проект "Успех за теб" от групите за занимания по интереси "Цветен рай" и "Фотографски приключения"

Очакваме директори на училища, които провеждат сходни или различни занимания по интереси и имат желание да участват, да подадат писмена заявка с писмо до нас.

 

 

ОБЯВА

Във връзка с кандидастване по НП "Заедно в изкуствата и спорта" и след отчитане желанията на учениците, през учебната 2024/2025 г. в ОУ "Христо Смирненски" гр. Генерал Тошево, ще се сформират следните групи: "Народни танци" - първа възрастова група (1-4 клас), "Съвременни танци и улични стилове" - втора възрастова група (5-6 клас), "Футбол" - първа възрастова група (1-4 клас), "Баскетбол" - втора възрастова група (5-7 клас).

В тази връзка за изпълнение на дейности по програмата - занимания с групите по разработени програми за направление, категория  и възрастова група, е необходимо обезпечаване на дейностите от външни специалисти за Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт.

ОБЯВА

Във връзка с кандидастване по НП "Заедно в изкуствата и спорта" и след отчитане желанията на учениците, през учебната 2023/2024 г. в ОУ "Христо Смирненски" гр. Генерал Тошево, ще се сформират следните групи: "Съвременни танци" - първа възрастова група (1-4клас), "Народни танци" - втора  възрастова група (5-7 клас), "Баскебол" - първа възрастова група (1-4 клас), "Футбол" - втора възрастова група (5-7 клас).

В тази връзка за изпълнение на дейности по програмата - занимания с групите по разработени програми за направление, категория  и възрастова група, е необходимо обезпечаване на дейностите от външни специалисти за Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт.

за контакт: П. Панева - директор на ОУ "Хр. Смирненски"

тел.: 0888011970

Нурсен Сали - ЗДУД

тел.: 0895769167

Прием І клас  

ОБЯВА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК КЪМ НП "ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБООТНИЦИ"

срок на изпълнение 30. 06. 2022 г. - 16:00 ч.

ОБЯВА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

 

НП "Отново заедно" - съобщение и заявление

ОБЯВА

Във връзка с кандидастване по НП "Заедно в изкуствата и спорт" в ОУ "Христо Смирненски" гр. Генерал Тошево, ще се сформират групи в сферата на танцовото изкуство и баскетбола. Предвижда се реализирането на два отбора  - група за ученици I - VII клас по баскетбол и две в сферата на съвременни танци и улични стилове и театралното изкуство . В тази връзка ще имаме необходимост от треньори по баскетбол,треньори в категория "съвременни танци" и ръководител театрална школа.

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

https://oud.mon.bg/

СЪОБЩЕНИЕ

4864,50 лв. е сумата, събрана от Благотворителен коледен базар и Благотворителен коледен бал в ОУ "Христо Смирненски". В него са включиха ученици  от първи до седми клас , родители и учители, бивши възпитаници и общественици. Средстава, събрани от базара и бала, ще се използват за каузата "Създаване на Зала за творчество и танци".

Каузата се проведе по инициатива на Ученическия съвет, Училищно настоятелство и Инициативен комитет.
2017
http://smirnenski-gt.org/