Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

ГР.ГЕН.ТОШЕВО

п.к.9500 , ОБЛАСТ ДОБРИЧ,

УЛ.”Г. С. РАКОВСКИ”16,

Е-mail: info-800073@edu.mon.bg

 

тел: 0888011970

 
2017
http://smirnenski-gt.org/