Иновации в действие

"Дигитален портал към знанието" 2020/2021

Иновативен урок: "Старите български столици" - 4 клас

Интердисциплинарен урок - История и цивилизации и литература: "По следите на Йовков и неговите герои" - 6 клас

https://photos.google.com/share/AF1QipMmrvAVuTPHmKnHdiocir57e8A4wqOu15QR5tTDcsL86tD2t0xfRd2Y2iJJG9qwiw?key=YUhWWVRkeHN2QmN4NFhNdjF4WUpGbl9zWW1KQnBn 

https://photos.google.com/share/AF1QipOzbqkbNeVt5ID2asPaGip2IKc4c2auPy0VaGLnsvgfIGC56UPWZRVh4130GnyJiw?key=Y1MxZmIyVEZGWHRFd3Awa0VlN3RWelFoLUJsR0RR

Бинарен урок: "Да усетим ласката на природата в Добруджа" - учене чрез практика

https://photos.google.com/share/AF1QipP5tjhduOFm7m7StoCJDgXUFCWwlUlj5g6IcXmLSomaodQ_GX4BVppOIbiXUsqAgg?key=WTVGNS12dElpWEdpMGtxUlRZX3FHdEdEd1JMMzF3

Бинарен урок - География и икономика - Човекът и природата: "Вътрешни земни сили. Вулканизъм" - учене чрез практика

https://photos.google.com/share/AF1QipOYFhlq2VTle1cZnBIpiE8WdH8QnOSM2ZIvsDeAyAqiVECNAlf93Zn5EaX25UnOOA?key=YzlYYTRxNVdjUjdNbUhCa2pBTjV4MjFfOWl0MXpn

Форум:  "Иновативни практики в образованието"

https://photos.google.com/share/AF1QipOGWgXgMa0ULubeg-vMOqeNLEKWHwYJl3Om-qZwixiSETpcFfyU_JEGt-QQjmacHg?key=X0JWY2VZamUwd1RYc1ZOOEdabmwyTU12d19HT1hR

НП “Иновации в действие”
учебна 2021 – 2022 година

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FewNh37nb_N8%3Ffbclid%3DIwAR0rlU_mgkD-U3jHmTPucEuG-_9BQ_m19dmoKOkx0vvkGSaG1PAvIR0j0kQ&h=AT2UzsqHMnNMlgUsPGN_JTTWMcuImscyyFTaGij-cCACRwCDftqE-SvQIO4b2yUfNtOHclK69MYOHpiVVkkmDyeA2Yp-BqPHhKb7JrcNPkAvrPtxf0LWnG_KnDmPX5ifgiLnsA
 

 
2017
http://smirnenski-gt.org/