За Родителите

В своята история училището три пъти /1975, 1980, 1985г./ е било национален първенец, два пъти му е присъждано званието “Образцов колектив” /1981 и 1985 г./, а през 1986 г. училището е наградено за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната работа с орден “Кирил и Методий” 1 степен. Многократно училището е обявявано за окръжен и общински първенец.

 
2017
http://smirnenski-gt.org/