Училището днес

 

През 2016/2017 учебна година в училището се обучават 320 ученици в дневна форма на обучение и 18 ученици в самостоятелна форма на обучение. Учителите използват разнообразни образователни елементи: технология на проектите, екипни технологии, игрови технологии, дискусионни технологии, демонстрационни технологии, мултимедийни технологии и др.


 

 

 


Файлове за сваляне

- Профил на купувача
- Наредби
- Заповеди

 

 

  • Предстоящо

    През 2016/2017 учебна година в училището се обучават 320 ученици в дневна форма на обучение и 18 ученици в самостоятелна форма на обучение. Учителите използват разнообразни образователни елементи: технология на проектите, екипни технологии, игрови технологии, дискусионни технологии, демонстрационни технологии, мултимедийни технологии и др. 
2017
http://smirnenski-gt.org/